B12-vitamiini

B12-vitamiini

29.10.2020 | Nina Saine

B12-vitamiini on eläinperäisistä ravintolähteistä kuten lihasta, kalasta, kananmunista, maitotaloustuotteista ja maksaruoista saatava ihmiselle välttämätön ravintoaine. Se osallistuu elimistössä mm. DNA:n ja veren muodostamiseen, hermoston toimintaan ja moniin tärkeisiin biokemiallisiin prosesseihin kuten metylaatioon.

B12-vitamiinin puutos

B12-vitamiinin heikko saanti ravinnosta mm. vegaaniruokavalion, virheravitsemuksen, puutteellisen ruoansulatuksen tai ravintoaineiden imeytymisen ongelman vuoksi johtaa vähitellen B12-vitamiin puutokseen, joka on korjattavissa B12-vitamiinin saannin varmistamisella. B12-vitamiinin puutoksen vakavin muoto on perniöösi anemia, joka johtuu autoimmuunisairaudesta. Tämä sairaus tuhoaa vatsalaukun kyvyn erittää nk. sisäistä tekijää, joka on välttämätön B12-vitamiinin imeytymiselle elimistöön. Tätä tilaa hoidetaan terveydenhuollossa säännöllisin B12-vitamiinipistoksin.

Puutosoireet

Kuitenkin jo lieväkin B12-vitamiin puutos voi aiheuttaa joitain oireita. B12-vitamiinin tyypillisiä puutosoireita ovat mm. väsymys, muistiongelmat, raajojen pistely, heikentynyt ihon, hiusten tai kynsien kunto ja hiustenlähtö. Matalat B12-vitamiinitasot voivat johtaa myös nk. megaloblastisen raudanpuutosanemian kehittymiseen, jossa punasolut ovat laboratoriomittauksissa suurikokoisia.

B12-vitamiinin puutoksen oireita voi esiintyä joskus myös silloin kun sen tasot ovat laboratoriokokeissa riittävät, jopa korkeat. Tämä voi johtua siitä, että elimistöltä saattaa puuttua muita vitamiineja, kuten folaattia eli B9-vitamiinia, pyridoksiinia eli B6-vitamiini tai muita ravintotekijöitä, joita tarvitaan kehon samoissa biokemiallisissa prosesseissa kuin B12-vitamiinia.

Laboratoriotestien viitearvot eivät aina kerro kaikkea

B12-vitamiinin viitearvot laboratoriotesteissä eivät välttämättä tarkoita samaa kuin varsinaiset tavoitearvot juuri sinun tilanteessasi. Ihminen saattaa hyötyä B12-vitamiinilisästä, ruoansulatuksen paremmasta huomioimisesta tai ruokavalionsa laadun kohentamisesta silloinkin, kun B12-vitamiiniarvot ovat mittauksissa viitearvoissa, mutta vähän alakanttiset. Kun B12-vitamiinia ottaa ravintolisänä ilman ammattilaisen kuten lääkärin tai riittävän koulutuksen saaneen muun ammattilaisen konsultoimista, on hyvä pitäytyä tuotepakkauksien annosteluohjeissa.

B12-vitamiini ravintolisissä

B12-vitamiinin muotoja ravintolisissä on erilaisia. Kenties edullisin muoto on syanokobalamiinimuoto, mutta monet eivät geneettisistä syistä pysty hyödyntämään tätä muotoa kehossaan kovin tehokkaasti. Tällä on merkitystä varsinkin silloin kun B12-vitamiinia annostellaan vähimmäissuosituksia selvästi isompia annoksia kuten yli 500µg:n annoksia. Metyyli- ja adenosyylikobalamiini, samoin kun hydroksokobalamiini ovat elimistön helpommin hyödynnettävissä olevia B12-vitamiinin muotoja. B12-vitamiini imeytyy suolistosta hieman heikolla hyötysuhteella, mutta ihon limakalvoilta imeytettynä suihkeiden tai kielenalustablettien muodossa imeytyminen on tehokkaampaa.

Nina Saine,
ravintoterapeutti

Tuote-ehdotuksia:

Nordic Health B12-vitamiinisuihke

Solgar ruoansulatusentsyymit